Juridisch en fiscaal
Praktische toepassingen BTW. Artikel 3 Leveringen van goederen
Sanders, mr. J.T.
Handboek BTW en Bedrijf, 2012
Tekst van en toelichting op art. 3 Wet OB 1968, waarin is vastgelegd wat onder 'levering van goederen' wordt verstaan. Uitgebreid geïllustreerd met voorbeelden van rechtszaken waarin werd getwist over de vraag of er sprake was van levering van goederen. Aan de orde komen onder meer: bijzondere vormen van levering (executoriale verkoop, openbare verkoop, onderhandse verkoop, faillissement), afgifte van goederen ingevolge een huurovereenkomst, oplevering van goederen, aanleg van mestopslagplaatsen, lease, economische eigendomsoverdracht, afmaken van vee, onteigeningsprocedure, montage ingevoerde goederen, verbouwen van aangekocht pand, verhandelen van goederen, A-B-C-contracten en intracommunautaire transacties, carrouselverkeer, veilingen, bloemisten, visafslagen, commissionairs, gebruikte goederen en software.
Deze auteur publiceerde ook
Sanders, mr. J.T. | 1995
Downloads: 287
Juridisch en fiscaal
Sanders, mr. J.T. | 2009
Downloads: 262
Juridisch en fiscaal
Sanders, mr. J.T. | 2007
Downloads: 494
Juridisch en fiscaal
Sanders, mr. J.T. | 2000
Downloads: 237
Juridisch en fiscaal
Sanders, mr. J.T. | 2008
Downloads: 198
Juridisch en fiscaal
Anderen downloaden ook deze publicaties