Welkom op de website Finance & Control
Via deze site kunt u artikelen zoeken in Finance & ControlBase en PE-cursussen volgen via Finance & ControlPE.

Lees meer

Nu in Finance & Control
Drunen, M. van | Tijnagel, S.
Prestatie-inkoop en -verkoop zijn populair. Er zijn verschillende methoden die een organisatie kan toepassen bij het afsluiten en managen van prestatiecontracten, maar welke methode werkt? In welke situatie? Hoe zorgt u ervoor dat u in control bent en blijft en wat maakt nu echt het verschil tussen succes en falen? Dit zijn enkele vragen die zijn onderzocht in het 'prestatie-contractmanagementonderzoek’ van Supply Value. De auteurs leggen uit waarom de kans op falen bij prestatiecontracten zo groot is.
Rietveld, T.
Investeren is een vak apart en het is helemaal niet moeilijk om je er forse builen aan te vallen. Bedrijfseconomieboeken helpen ook al niet, vindt de auteur. Daarin lees je dat het nettowerkkapitaal een maatstaf is voor de liquiditeit van een onderneming. Maar is dat ook zo? Reken mee met de voorbeelden in dit artikel.
Erkens, F.
Van professionele (risico)managers, compliance officers en internal auditors mag verwacht worden dat zij inzicht hebben in en ervaring hebben met de interne bedrijfsprocessen en de hiermee samenhangende interne risico’s. Tegelijkertijd mag niet van hen verwacht worden, aldus de auteur, dat zij ook alles weten over allerlei ‘non-core’ risico’s, zoals sanctiewetgeving, financieel-economische criminaliteit, cybercriminaliteit of onvoorspelbaar gedrag van medewerkers. Organisaties krijgen steeds vaker met dit soort risico’s te maken – risico’s waarvoor traditioneel risicomanagement geen oplossingen biedt.
Pisters, E. | Wessels, M.
Chemiebedrijf Ineos Styrenics had het doel zijn efficiency te verbeteren en ruimere financieringsmogelijkheden te bewerkstelligen. Deze moesten leiden tot een betere concurrentiepositie in de markt voor expandable polystyreen. De oplossing was een nieuwe financier, een flexibele kredietverzekeraar en een leverancier van een nieuw credit-riskautomationplatform. De auteurs leggen uit hoe meer ketenintegratie in credit-riskmanagement leidt tot een effectievere en slagvaardigere organisatie.
Hin, M.
Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600 miljard US dollar per jaar. Het is niet verwonderlijk dat landen daarom steeds striktere wetgeving invoeren om fraude en corruptie tegen te gaan. Ook Nederlandse organisaties die internationaal opereren kunnen onder deze wetgeving, zoals de UK Bribery Act 2010 en de US Foreign Corrupt Practices Act, vallen. De auteur licht de strenger wordende internationale wetgeving toe aan de hand van een onderzoek onder Nederlandse ondernemers en beschrijft een stappenplan hoe organisaties hiermee kunnen omgaan.
Top 5 Finance & ControlBase
Haas, M. de | Leeuwen, C. van2014
Downloads: 322
Informatiemanagement
Houchen, D.2014
Downloads: 44
Ontwikkeling financiële f...
Claassen, U.2014
Downloads: 136
Governance, risk en compl...
Loosbroek, M. van2014
Downloads: 8
Organisatie en processen
Tillema, dr. K.2014
Downloads: 702
Management accounting &am...
Meest gedownload
Hassing RA, drs. A.J.A.2004
Downloads: 4.384
BIV/AO
Woerd MSc RC, G.G.B. te
Downloads: 4.020
PE Ontwikkeling financiël...
Claes, dr. P.C.M.
Downloads: 3.378
PE Management Accounting ...
Knop, drs. N.G. | Michon MFE, ir. R.H.L.2011
Downloads: 3.142
Corporate finance & T...
Groot, prof.dr. T.L.C.M.2007
Downloads: 3.094
Management accounting &am...
Volg nu gratis de cursus 'Best in Finance'
Klik hier voor meer informatie over deze cursus die u gratis kunt volgen. De cursus levert 2 studiepunten op.
Gratis e-mailnieuwsbrief
Klik hier om u in te schrijven voor de gratis e-mailnieuwsbrief van Over Financieel Management
Top 5 Finance & ControlPE
|
Downloads: 118
|
Downloads: 609
Bruin RC, drs. R.S. de | Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. |
Downloads: 1.330
PE Management Accounting ...
Kieft RA, drs. R.M. | 2011
Downloads: 1.672
PE Financiering en treasu...
Vlotman, prof.dr. F.W. |
Downloads: 1.521
PE Management Accounting ...
Mijn downloads
Hin, M. | 2014
Downloads: 2
Governance, risk en compl...
Loosbroek, M. van | 2014
Downloads: 8
Organisatie en processen
Erkens, F. | 2014
Downloads: 4
Governance, risk en compl...
Pisters, E. | Wessels, M. | 2014
Downloads: 3
Governance, risk en compl...
Drunen, M. van | Tijnagel, S. | 2014
Downloads: 4
Governance, risk en compl...